MIJNHEER MUIS - PENNINGMEESTER


Als penningmeester doe ik mijn werk op de achtergrond en hoef dus niet met een echte foto op de website. Onze kater Muis kijkt wel streng op deze foto en dat is ook wel toepasselijk. Ik zorg ervoor dat er voor de adoptanten, fosters, Vrienden van Agapi Flying Casts (AFC) en alle andere vrijwilligers een helder financieel beeld wordt gegeven van AFC. Ook, en misschien wel juist, omdat AFC een vrijwiligersorganisatie is, zien wij het als een morele plicht om een goed inzicht te geven wat adoptanten en de Vrienden van Agapi aan opbrengsten generen en welke kosten er worden gemaakt. AFC is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk en zal op korte termijn stappen zetten om een Stichting te worden. Hierdoor worden onze doelstellingen en financiële uitgangspunten nog beter gewaarborgd.